Program razvoja podeželja

Organa d.o.o.

Organa d.o.o. je na podlagi prijave na razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe:

Nakup tehnološke opreme.

Povzetek:

Investicijo smo glede na proizvodni proces razdelili na več enot:

1. Nakup linije za proizvodnjo veganskih burgerjev s sistemom za pečenje

2. Nakup namakalnih kadi in regalov

3. Nakup etiketirnega stroja in črpalk

4. Nakup mlina in friteze

5. Posodobitev računalniške opreme za vzpostavitev sistema za nadzor proizvodnje

6. Avtomatizacija procesne linije za proizvodnjo namazov

7. Fermentacijska cisterna

Proizvodna oprema bo nameščena na naslovu Nasovče 34, 1218 Komenda, št. k.o. 1903 – Nasovče, številka parcele: 47.

Organa d.o.o. s projektom nakupa tehnološke opreme povečuje proizvodne kapacitete, ohranja in izboljšuje konkurenčne prednosti ter optimizira proizvodne procese.

Cilji:

Podjetje z investicijo zasleduje naslednje cilje:

  • povečanje obsega proizvodnje in prihodkov od prodaje na domačem in tujem tržišču;
  • zagotavljanje varne in kvalitetne hrane;
  • optimizacija proizvodnih procesov in rast dodane vrednosti na zaposlenega;
  • razvoj novih proizvodov;
  • krepitev zavedanja ljudi o pomembnosti rastlinske prehrane;
  • ugoden vpliv na okolje (uporaba obnovljivih virov energije in sekundarnih surovin);
  • povečanje tržnega deleža.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Temeljni cilji bodočega poslovanja so povezani s proizvodnjo in razvojem novih izdelkov. Istočasno investiramo v optimizacijo obstoječih in razvoj novih tehnologij, kar pomeni večjo produktivnost proizvodnega procesa, višjo kvaliteto izdelkov in posledično povečanje konkurenčnosti.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti izdelkov preko optimizacije proizvodnih postopkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

Povezave: