Program
razvoja podeželja

Organa d.o.o. je na podlagi prijave na razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe:

Nakup tehnološke opreme.

Povzetek:

Investicija v prvi (že izvedeni) fazi zajema nakup tehnološke opreme:

1. HLADILNIŠKA OPREMA IN PANELI ZA HLADILNICE

2. ELEKTRO INŠTALACIJE – KRMILJENJE TEHNOLOŠKE OPREME

3. VILIČARJI (4x)

4. PAKIRNI STROJ ILPRA – NADGRADNJA TRAYSEALERJA

5. PARNI KOTEL

6. OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE HIGIENE V OBRATU

Proizvodna oprema bo nameščena na naslovu Podgorica 25, 1312 Videm Dobrepolje.

Cilji:

Podjetje z investicijo zasleduje naslednje cilje:

  • povečanje obsega proizvodnje in prihodkov od prodaje na domačem in tujem tržišču;
  • zagotavljanje varne in kvalitetne hrane;
  • optimizacija proizvodnih procesov in rast dodane vrednosti na zaposlenega;
  • razvoj novih proizvodov;
  • krepitev zavedanja ljudi o pomembnosti rastlinske prehrane;
  • ugoden vpliv na okolje (uporaba obnovljivih virov energije in sekundarnih surovin);
  • povečanje tržnega deleža.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Temeljni cilji bodočega poslovanja so povezani s proizvodnjo in razvojem novih izdelkov. Istočasno investiramo v optimizacijo obstoječih in razvoj novih tehnologij, kar pomeni večjo produktivnost proizvodnega procesa, višjo kvaliteto izdelkov in posledično povečanje konkurenčnosti.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti izdelkov preko optimizacije proizvodnih postopkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

Povezave: