Program razvoja podeželja

Organa d.o.o.

Organa d.o.o. je na podlagi prijave na razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe:

Nakup tehnološke opreme.

Povzetek:

Največji del investicije predstavlja nakup tehnološke opreme za proizvodnjo tofuja. Oprema vključuje mešalec za koagulacijo tofuja, avtomatsko polnjenje modelov za formiranje tofuja, avtomatizacijo linije, opremo za sekundarno koagulacijo in zbirnik za hlajenje. V tem sklopu je predviden tudi nakup kontrolne linijske tehtnice in metal detektorja s pripadajočimi vozički za tofu. Sistem je opremljen s tekočim trakom, s kontrolo teže, kontrolo kovin, dvojnim izločevalcem in inox posodami za izločene izdelke.

Zaradi povečanega obsega poslovanja in potrebe po menjavi dotrajane opreme, investicija zajema tudi nakup: (1) hladilne opreme, (2) visokotlačni hitrouparjalni parni generator, (3) industrijski ink jet tiskalnik, (4) viličar in (5) aparat Thermomix.

Organa d.o.o. s projektom nakupa tehnološke opreme povečuje proizvodne kapacitete, ohranja in izboljšuje konkurenčne prednosti ter optimizira proizvodne procese.

Cilji:

Podjetje z investicijo zasleduje naslednje cilje:

  • povečanje obsega proizvodnje in prihodkov od prodaje na domačem in tujem tržišču;
  • zagotavljanje varne in kvalitetne hrane;
  • optimizacija proizvodnih procesov in rast dodane vrednosti na zaposlenega;
  • razvoj novih proizvodov;
  • krepitev zavedanja ljudi o pomembnosti rastlinske prehrane;
  • ugoden vpliv na okolje (uporaba obnovljivih virov energije in sekundarnih surovin);
  • povečanje tržnega deleža.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Temeljni cilji bodočega poslovanja so povezani s proizvodnjo in razvojem novih izdelkov. Istočasno investiramo v optimizacijo obstoječih in razvoj novih tehnologij, kar pomeni večjo produktivnost proizvodnega procesa, višjo kvaliteto izdelkov in posledično povečanje konkurenčnosti.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti izdelkov preko optimizacije proizvodnih postopkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

Povezave: