Program
razvoja podeželja

Organa d.o.o. je na podlagi prijave na razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe:

Nakup tehnološke opreme.

Povzetek:

1. TERMOFORMIRNI STROJ

2. SISTEM ZA MEHČANJE VODE 

3. PROCESNA OPREMA ZA JUTEN (SVILNATI) TOFU

4. VOZIČKI ZA PASTERIZACIJO

5. TRAY SEALER – stroj za varjenje posodic (manjše serije)

6. TRAY SEALER – stroj za varjenje posodic (večje serije)

7. HLADILNA OPREMA

8. VILIČAR

9. KOMPRESORSKA POSTAJA

Proizvodna oprema bo nameščena na naslovu Podgorica 25, 1312 Videm Dobrepolje.


Cilji:

Podjetje z investicijo zasleduje naslednje cilje:

  • povečanje obsega proizvodnje in prihodkov od prodaje na domačem in tujem tržišču;
  • zagotavljanje varne in kvalitetne hrane;
  • optimizacija proizvodnih procesov in rast dodane vrednosti na zaposlenega;
  • razvoj novih proizvodov;
  • krepitev zavedanja ljudi o pomembnosti rastlinske prehrane;
  • ugoden vpliv na okolje (uporaba obnovljivih virov energije in sekundarnih surovin);
  • povečanje tržnega deleža.


Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Temeljni cilji bodočega poslovanja so povezani s proizvodnjo in razvojem novih izdelkov. Istočasno investiramo v optimizacijo obstoječih in razvoj novih tehnologij, kar pomeni večjo produktivnost proizvodnega procesa, višjo kvaliteto izdelkov in posledično povečanje konkurenčnosti.


Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti izdelkov preko optimizacije proizvodnih postopkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

Povezave: